שימוש בגז פלפל – האם מותר להשתמש כאמצעי להגנה עצמית

לעיתים, חוסר הבטחון גורם לאנשים להחזיק ולהשתמש באמצעים מגוונים לטובת הגנה עצמית, כשבראשם עומד מיכל גז פלפל או גז מדמיע.

אמצעי מיגון אלה, יכולים להגיע בצורות ובגדלים שונים, אך נשאלת השאלה האם שימוש זה חוקי?

החקיקה הנוגעת לאחזקה של אמצעים היכולים להוות כלי נשק נוקשית במיוחד, ולעיתים נטל ההוכחה, בניגוד לברירת המחדל, תהיה על מחזיק האמצעי להוכיח כי החזיק אותו למטרה כשרה.

נטל ההוכחה המדובר עלול להפוך לקשה ומסובך, ולהציב את המשתמש בסוגיה קשה ובעייתית.

 

ככלל, נראה שלפי חוק העונשין, גז פלפל אינו עונה על ההגדרה של כלי נשק, כלשונו

(1) כלי שסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;

(2) כלי שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי היריה, התש"ט-1949;

(3) תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה".

אם כן, מאחר ומיכל הגז המדמיע אינו יכול להוביל לנזק ממשי או למוות, לאדם עליו מופעל הגז המדמיע, הוא מוחרג מההגדרה של כלי נשק. בפרט, מיכל גז פלפל, מוגדר לפי החקיקה כאמצעי להגנה עצמית, כל זמן שאינו כולל מנגנוני הפעלה הקשורים לחומרי נפץ או בערה. לכן, בניגוד לכלים אחרים, אינו דורש רישיון או היתר מיוחד לנשיאה.

לפי החוק, לאדם עומדת הזכות להתגונן מפני תקיפה, שעה שזאת מסכנת את חייו, גופו, רכושו או חירותו, באופן ממשי. הגנת "הגנה עצמית" תעמוד בפני המשתמש במיכל גז מדמיע, שעה שלאדם עמד צורך להתגונן באופן מידי; אין דרך אחרת לבלום את התקיפה; התקיפה מסכנת בצורה מוחשית את האדם וגרמה לפגיעה בגופו וכי פעולת ההגנה נחשבת סבירה בנסיבות העניין.

למרות זאת, שעה שיתברר כי השימוש במיכל הגז המדמיע אינו נעשה לשימוש המדובר, הדבר יכול להעיד על תקיפה, ופטור ההגנה העצמית לא יעמוד למשתמש. לכן, במקרים שכאלו יש להתייעץ עם סיוון כהן משרד עו"ד, על מנת שתוכל לפתור את הסוגיה על הצד הטוב ביותר, בצורה מקצועית ויעילה.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram